Pekařské noviny
– tisk zaměstnanců Výrobny lahůdek Hladké Životice
– duben 2020.

pn1_020