Pekařské noviny
– tisk zaměstnanců Výrobny lahůdek Hladké Životice
– březen 2016

pn3_16