Pekařské noviny
– tisk zaměstnanců Výrobny lahůdek Hladké Životice
– březen 2018

pn1_018