Pekařské noviny
– tisk zaměstnanců Výrobny lahůdek Hladké Životice
– duben 2017

pn4_17