Pekařské noviny
– tisk zaměstnanců Výrobny lahůdek Hladké Životice
– listopad 2018

pn11_018