Pekařské noviny
– tisk zaměstnanců Výrobny lahůdek Hladké Životice
– prosinec 2016

pn12_16