Pekařské noviny
– tisk zaměstnanců Výrobny lahůdek Hladké Životice
– prosinec 2017

pn2_17