Pekařské noviny
– tisk zaměstnanců Výrobny lahůdek Hladké Životice
– prosinec 2019

pn12_019