Pekařské noviny SPECIÁL
– tisk zaměstnanců Výrobny lahůdek Hladké Životice
– září 2016

pn9_16